ขนาดรูป LINE ครบทุก SIZE ภาพโปรโฟล์,ปก

ขนาดภาพไลน์ รวมขนาดรูป Line image size ภาพโปรโฟล์ และรูปปก (Cover Image) การตั้งค่าหน้าปกให้มีขนาดหน้าจอที่เหมาะกับการแสดงผลบนสมาร์ทโฟน

Comments Off on ขนาดรูป LINE ครบทุก SIZE ภาพโปรโฟล์,ปก

Twitter เตรียมเปิดให้ใช้เครื่องหมายยืนยันตัวตนแบบแยกประเภท

Elon Musk คอนเฟิร์มเตรียมเปิดให้ใช้เครื่องหมายยืนยันตัวตนใน Twitter สีทอง สีเทา

Comments Off on Twitter เตรียมเปิดให้ใช้เครื่องหมายยืนยันตัวตนแบบแยกประเภท