Twitter เตรียมเปิดให้ใช้เครื่องหมายยืนยันตัวตนแบบแยกประเภท

Twitter เตรียมเปิดให้ใช้เครื่องหมายยืนยันตัวตน แบบแยกตามประเภท

Twitter เตรียมเปิดให้ใช้เครื่องหมายยืนยันตัวตน แบบแยกตามสี สีทอง สีเทา และสีฟ้า แยกตามประเภทบัญชี ไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือไม่ก็ตาม

Twitter เตรียมเปิดให้ใช้เครื่องหมายยืนยันตัวตนใน แบบแยกตามประเภท

อีลอน มัสก์ (Elon Musk)  เจ้าของคนใหม่ Twitter ออกมาอัปเดตล่าสุด ทวิตว่าจะมีการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022 พร้อมเครื่องหมายติ๊กถูกสีทอง สีเทาและสีฟ้า แยกตามประเภทบัญชี โดยไม่มีแบ่งแยกคนดังในสังคม

Twitter มีแผนเปิดให้บริการยืนยันตัวตนด้วยเครื่องหมายติ๊กถูกในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022 นี้ โดยล่าสุด CEO ใหญ่คนล่าสุดของ Twitter ออกมาให้ข้อมูลว่า เครื่องหมายติ๊ดถูกหลังชื่อผู้ใช้ในทวิตเตอร์จะถูกแบ่งเป็น 3 สีด้วยกัน

โดยจะแยกประเภทเป็นสีต่าง

  • สีทองจะใช้สำหรับบัญชีทีวิตเตอร์ทางการของบริษัทต่าง ๆ
  • สีเทาจะใช้กับบัญชีทวิตเตอร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
  • สีฟ้าสำหรับบุคคลทั่วไป (รวมถึงบัญชีส่วนตัวของคนดังต่าง ๆ)

บัญชีที่ได้รับตรวจสอบแล้วจะถูกเปิดใช้งานเครื่องหมายติ๊กถูกให้ตามประเภทของบัญชีนั้น ๆ

 

Elon Musk คอนเฟิร์ม Twitter เตรียมเปิดให้ใช้เครื่องหมายติ๊กถูก สีทอง สีเทา และสีฟ้า แยกตามประเภทบัญชี

Twitter จะมีแผนเปิดให้บริการยืนยันตัวตนด้วยเครื่องหมายติ๊กถูกในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022 นี้ โดยล่าสุด CEO ใหญ่คนล่าสุดของ Twitter ออกมาให้ข้อมูลว่า เครื่องหมายติ๊ดถูกหลังชื่อผู้ใช้ในทวิตเตอร์จะถูกแบ่งเป็น 3 สีด้วยกัน

โดยสีทองจะใช้สำหรับบัญชีทีวิตเตอร์ทางการของบริษัทต่าง ๆ สีเทาจะใช้กับบัญชีทวิตเตอร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล และสีฟ้าสำหรับบุคคลทั่วไป (รวมถึงบัญชีส่วนตัวของคนดังต่าง ๆ) บัญชีที่ได้รับตรวจสอบแล้วจะถูกเปิดใช้งานเครื่องหมายติ๊กถูกให้ตามประเภทของบัญชีนั้น ๆ