Banner Ad

วิธีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android กับคอมพิวเตอร์พีซี

วิธีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android กับคอมพิวเตอร์พีซี โดยใช้แอปของ Microsoft

วิธีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android กับคอมพิวเตอร์พีซี โดยใช้แอป Your Phone ของ Microsoft ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปและฟังก์ชันการทำงานในพีซีได้ ความรู้ไอที Tips & Trick

วิธีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Android กับคอมพิวเตอร์พีซี โดยใช้แอป Your Phone

ผู้ใช้ไม่เพียง แต่โทรออกและรับสายจากพีซีเท่านั้น แต่ยังสามารถรับและจัดการการแจ้งเตือนของโทรศัพท์ เข้าถึงแอพมือถือจากพีซี และอ่านและตอบกลับข้อความจากพีซีได้อีกด้วย

ผู้ใช้ Apple พูดคุยกันมานานเกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่ราบรื่นบน iPhone, iPads และอุปกรณ์ Mac แต่คุณรู้ไหมว่ามีวิธีที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android สามารถเข้าถึงแอพสมาร์ทโฟนบนพีซีได้ โดยใช้แอป Your Phone ของ Microsoft

แอป Your Phone ของ Microsoft

เพื่อให้ข้อมูลสรุปสั้น ๆ แอป Your Phone ของ Microsoft ช่วยให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android สามารถเข้าถึงแอปสมาร์ทโฟนและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดบนพีซีที่ใช้ Windows 10 ได้

ผู้ใช้ไม่เพียง แต่โทรออกและรับสายจากพีซีเท่านั้น แต่ยังสามารถรับและจัดการการแจ้งเตือนของโทรศัพท์เข้าถึงแอพมือถือจากพีซีและอ่านและตอบกลับข้อความจากพีซีได้อีกด้วย และยังสามารถลากไฟล์ระหว่างพีซีและสมาร์ทโฟน Android ได้อีกด้วย

วิธีตั้งค่าพีซีเพื่อเชื่อมต่อ สมาร์ทโฟน Android บน your phone app

วิธีตั้งค่าพีซีเพื่อเชื่อมต่อ สมาร์ทโฟน Android

ขั้นตอนที่ 1 : ในกล่องค้นหาบนแถบ ค้นหาโทรศัพท์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3 : เลือกแอปโทรศัพท์ของคุณจากผลลัพธ์

ขั้นตอนที่ 4 : ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

วิธีตั้งค่าสมาร์ทโฟน Android เพื่อเชื่อมต่อพีซี บน your phone app

วิธีตั้งค่าสมาร์ทโฟน Android เพื่อเชื่อมต่อพีซี

ขั้นตอนที่ 1 : เปิดเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์ของคุณพิมพ์ www.aka.ms/yourpc

ขั้นตอนที่ 2 : ดาวน์โหลดแอป Your Phone Companion หากคุณมีสมาร์ทโฟน Samsung คุณจะได้รับแจ้งให้เปิด Link to Windows แทน

ขั้นตอนที่ 3 : ติดตั้งคู่หูโทรศัพท์ของคุณและเปิดแอป

ขั้นตอนที่ 4 : ทำตามขั้นตอนการตั้งค่าที่แนะนำ

ขั้นตอนที่ 5 : หากได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Your Phone Companion อย่าลืมใช้บัญชี Microsoft เดียวกับที่คุณใช้บนพีซีและพร้อมใช้งานแล้ว!